Anunț publicitar – Servicii de verificare a stării tehnice, întreţinere, transport, reparare scannere profesionale

Anunț publicitar

 

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Servicii de verificare a stării tehnice, întreţinere, transport, reparare și upgrade pentru scannere profesionale:

 • Scannere I2s CopiBook RGB+
 • Scannere I2s CopiBook HD 600
 • Scanner I2s Suprascan A0
 • Scannere planetare I2s Suprascan A1 II
 • Scanner Scan2page
 • Scannere I2s e-Scan pentru uz public

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare servicii

Denumirea achiziție: Servicii de verificare a stării tehnice, întreţinere, transport, reparare și upgrade pentru scannere profesionale

Descrierea contractului:

Servicii de verificare a stării tehnice, întreţinere, transport, reparare și upgrade pentru 11 scannere profesionale:

3 buc – Scannere I2s CopiBook RGB+

2 buc – Scannere I2s CopiBook HD 600

1 buc – Scanner I2s Suprascan A0

2 buc – Scannere planetare I2s Suprascan A1 II

1 buc – Scanner Scan2page

2 buc – Scannere I2s e-Scan pentru uz public

Valoarea estimata fara TVA: 100.870 RON

Condiții contract: conform Caiet de sarcini nr.2925/12.04.2017

Condiții participare: conf.cap. „ALTE CERINTE” din Caiet sarcini 2925/12.04.2017

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 09.06.2017

Informatii suplimentare: 

Caiet de sarcini

ANUNT PUBLICITAR

Ofertele pot fi trasmise:

 • Pe e-mail la adresa biblioteca@bibmet.ro
 • Depuse fizic la adresa Str.Tache Ionescu 4, sector 1 – Secretariat – Sediu Central

 

Anunț publicitar – Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a cărții românești vechi

Anunț publicitar

 

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare servicii

Denumirea achizitie: Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Descrierea contractului:

Valoarea estimata fara TVA: 42.017 RON

Conditii contract: evaluarea celor 151 exemplare de carte românească veche

Cele 151 exemplare de carte veche românească sunt împărţite pe secole şi pe formate, se prezintă astfel:

 1. 9 exemplare cuprinse între anii 1639-1697 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 1
III 4
IV 4

 

 1. 37 exemplare cuprinse între anii 1710-1799 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 16
II 5
III 9
IV 6
V 1

 

 1. 86 exemplare cuprinse între 1800-1830 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 30
II 46
III 1
IV 9

 

 1. d) 19 exemplare sine anno:

 

Format Exemplare
I 7
II 7
III 4
IV 1
   

 

Conditii participare: conf.Documentatiei descriptive 3715/1/18.05.2017

Criterii adjudecare: pretul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 26.05.2017

Informatii suplimentare: 

Ofertele pot fi trasmise:

Documentatie descriptiva – evaluare carte

ANUNT PUBLICITAR

 

Anunț publicitar – furnizarea de 40.000 de permise RFID

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa poștală: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: București , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : furnizarea de 40.000 de permise RFID
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite
CPV: 30162000­2­Carduri inteligente (Rev.2)
Descrierea contractului:
Autoritatea contractanta solicita prezentarea unei oferte privind furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite cuinformatiile si formatul prezentate în Anexele 1 si 2 din Caietul de sarcini 3771/19.05.2017
Valoarea estimata fără TVA: 90160.00 RON
Condiții contract:
Permisele RFID vor fi livrate cu garanție 100% carduri funcționale. Permisele defecte vor fi înlocuite de furnizor in maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării de către beneficiar.
Termenul de înlocuire este factor de evaluare in cadrul procedurii de achiziție. Sunt considerate defecte următoarele: chipul este defect, cardul nu se poate fi citit / scris sau nu este recunoscut de echipamente, folia de protecție este îndoită sau textul este minjit, neclar, greșit sau lipsește, sunt prezente scame sub folia de protecție ca rezultat al procesului de imprimare. A.C. considera că permisele RFID vor fi utilizate în condiții normale de exploatare în cadrul activității de circulație din bibliotecă, fiind ferite de expunerea la intemperii, schimbări bruște de temperatura sau manipulare defectuoasa, nefiind utilizate in mediu industrial sau coroziv.
Ofertantul va specifica datele de contact a cel puțin 2 persoane cu care beneficiarul poate lua legătura pentru rezolvarea problemelor legate de permise.
Condiții participare: conf.caiet de sarcini
Criterii adjudecare: conform Art.D. Criteriul de atribuire din Caietul de sarcini ­ 3771/19.05.2017 Criteriul de atribuire este:
Cel mai bun raport-calitate-­pret, cu factorii de evaluare prezentați in Tabelul 2.
Termen limită primire oferte: 26.05.2017
Informații suplimentare:
TERMEN DE LIVRARE:Minim. 5 zile. Maxim 30 zile Termenul de livrare este factor de evaluare.
Vezi Tabelul 2 ­ Factori de evaluare .
LOCUL LIVRARII: Permisele RFID vor fi livrate intr­-un singur lot la sediul central al autorității contractante. Plata se va face după recepția permiselor.
Ofertele pot fi transmise:
– Pe e-mail la adresa biblioteca@bibmet.ro
– Depuse fizic la adresa Str.Tache Ionescu 4, sector 1

ANUNT PUBLICITAR

CAIET DE SARCINI – PERMISE RFID

Anunț publicitar – servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa postala: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : Prestare de “Achiziția de servicii privind verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare “
Tip anunț: Achiziție Directa
Tip contract: Prestarea de servicii
Denumirea achiziție:
“servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare “
CPV:
Descrierea contractului:
Verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare (repartizate conform anexei) si cuprinzând următoarele tipuri de stingătoare:
1. P6 (cu pulbere) – 128 bucăti
2. G2 (cu CO2) – 29 bucăti
3. G3 (cu CO2) – 5 bucăti
Valoarea estimata fara TVA: 2.916 lei
Conditii:
Termenul de garanție al încărcăturii pentru toate tipurile de stingătoare omologate este de un an de zile. Păstrarea in parametrii ai unui stingător se face prin verificarea stingătorului – vizual si fizic , reparație – prin înlocuirea pieselor neconforme si încărcare – înlocuirea agentului de stingere
Achiziția pentru aceste servicii va fi făcută numai cu firme agrementate in domeniu
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 26.05.2017
Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.
Informații suplimentare:
Bază legala – Legea nr.307/2006 (apărarea împotriva incendiilor), OMAI nr.163/2007 (norme generale de apărare împotriva incendiilor), OMAI nr.87/2010 (pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apărării împotriva incendiilor) , SR EN 3/7 – A1/2007 (stingatoare de incendiu caracteristici performante si metode de încărcare/reîncărcare).

Anexă – Lista de stingăroare propuse pentru verificare și reparație în anul2017

ANUNT PUBLICITAR

Anunt publicitar -reparare și întreținere servicii informatice

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresă internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunț : Prestare de “Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice din cadrul reţelei de calculatoare a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti”

Tip anunt:  Achizitie Directa   

Tip contract: Prestare de servicii

Denumirea achizitie:

„Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice”

Switch-uri cu management CPV:  50320000-4; 50312300-8

Descrierea contractului: 

Contractul de servicii va urmării următoarele elemente:

Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice din cadrul reţelei de calculatoare a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti pentru:

 1. Servere: 20 buc. în 4 locaţii
 2. Storage: 2 în 2 locaţii
 3. Calculatoare: 280 buc.
 4. Calculatoare de tip MAC cu sistem de operare dual: 47
 5. Laptopuri: 33 buc.
 6. Imprimante şi multifuncţionale: 137 buc.
 7. Scanere de birou: 41 buc.
 8. Routere WiFi: 34 buc.
 9. UPS: 117 buc.

În mod minimal, autoritatea contractantă solicită următoarele:

 1. asigurarea mentenanţei proactive şi mentenanţei reactive;
 2. executarea tuturor operaţiilor necesare de întreţinere a echipamentelor din punct de vedere hardware;
 3. menţinerea în parametrii tehnici optimi de funcţionare soft a echipamentelor;
 4. instalarea, punerea în funcţiune şi configurarea corespunzătoare a echipamentelor aflate în service;
 5. configurarea şi administrarea reţelei şi a serverelor în conformitate cu cerinţele de lucru ale beneficiarului precum şi ale producătorilor aplicaţiilor utilizate în BMB;
 6. identificarea subansamblelor defecte ce necesită reparaţie sau înlocuire;
 7. repararea sau înlocuirea subansamblelor identificate ca defecte fără costuri suplimentare de manoperă (ce se va face numai cu anunţarea în prealabil a beneficiarului şi după avizarea de către conducerea BMB).
 8. curăţarea periodică a prafului din interiorul echipamentelor de către personalul firmei de service IT;
 9. setarea executării, verificarea executării şi rezolvarea incidentelor joburilor de backup pentru datele critice din BMB. Restaurarea datelor.

Operaţiile şi activitățile solicitate sunt descrise în Caietul de sarcini 3260/27.04.2017

 

Valoarea estimata fara TVA: 55.008 lei – pentru 8 luni perioada contractuala.

Conditii contract: conform Caietul de sarcini 3260/27.04.2017

Conditii minimale de participare: conform Criterii minime de participare 3464/09.05.2017

 

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 12.05.2017

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.

Informatii suplimentare:

Caietul de sarcini (3260/27.04.2017) si Criterii minime de participare (3464/09.05.2017) se pot descarca din link-urile următoare:

Criterii minime de participare

Caiet de sarcini

Anunț publicitar

Durata prestării serviciilor: de la semnarea contractului până la 31.12.2017 (cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018)

Anunț publicitar -Servicii de reparații si întreținere centrale termice

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa poștală:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod poștal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunț : Prestare de “Servicii de reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare; reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice; reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare “

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Prestarea de servicii

Denumirea achiziție:

“Serviciile de reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare; reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice; reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare”

CPV:  45259300-0; 50730000-1; 50711000-2

Descrierea contractului: 

Contractul de servicii va urmări următoarele elemente:

 1. reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare
 2. reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice
 3. reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare

Valoarea estimata fara TVA: 85.600 lei – pentru 8 luni perioada contractuala.

Conditii contract: conform Documentatie descriptiva 3353/03.05.2017

 

 1. reparatii si intretinere centrale termice, verificare si intretinere instalatii sanitare – pentru toate filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, asa cum sunt ele mentionate in Lista spatii BMB;
 2. reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice – verificarea periodică a instalaţiilor şi repararea acestora unde este cazul; Periodicitatea verificării PRAM este prevazută de două ori pe an (o dată pe timp uscat şi o dată pe timp umed).
 3. reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare. – include intervenția (repararea), întreținerea și verificarea aparatelor (123 echipamente).

Conditii minimale de participare:

 

Persoana care efectuează verificarea PRAM trebuie să fie electrician autorizat ANRE în conformitate cu prevederile art.86 lit.t) din Legea nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice fără atestat constituie contravenţie.Verificările periodice PRAM pot constitui obiective de control ale instituţiilor abilitate ale statului, cum ar fi : Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecţia Consumatorului şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 10.05.2017

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.

Informatii suplimentare:

Se va face dovada că personalul este atestat pentru prestarea serviciilor de mentenanță instalații sanitare, prezentând anexat ofertei de preț documente justificative în acest sens.

Se va face dovada că personalul este atestat ANRE pentru prestarea serviciilor de mentenanță instalații electrice.

Ofertantul are obligaţia de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanții – daca acestea exista. Ofertantul va face dovada ca a prestat la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii.

Recomandam Ofertanților sa viziteze locațiile menționate in Documentația descriptiva.

DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA – Servicii reparații centrale termice

ANUNT PUBLICITAR – Servicii de reparații centrale termice

Durata prestării serviciilor: de la semnarea contractului până la 31.12.2017 (cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018)

Anunt publicitar – Servicii de paza si monitorizare obiective BMB

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Prestare de “Servicii de pază și monitorizare a obiectivelor BMB”- Prestarea serviciilor de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor  BMB: servicii de pază,supraveghere și control cu agenți neînarmat la Sediul central si Casa Memorială Anton Pann;  Prestarea serviciilor monitorizare a sistemelor de alarmă și efracție și intervenție

Tip anunt:  PSP Anexa 2   

Tip contract: Prestarea de “Servicii de pază si monitorizarea obiectivelor BMB”

Denumirea achizitie: “Servicii de pază si monitorizare a obiectivelor BMB”

CPV:  79713000-5, 79711000-1

Descrierea contractului:  “Servicii de pază si monitorizarea obiectivelor BMB”- Prestarea serviciilor de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor ale BMB: servicii de pază,supraveghere si control cu agenți neinarmați la Sediul central și Casa Memorială A.Pann; Prestarea serviciilor monitorizare a sistemelor de alarma si efractie si interventie

Valoarea estimată fără TVA: 245.580 lei

Condiții contract: conform Caietului de sarcini 3090/21.04.2017

Condiții minimale de participare:

Licența de functionare conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, eliberată de Inspectoratul General al Politiei Romane, in termen de valabilitate (documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de a furniza serviciile descrise in conditii de legalitate și la standardele de calitate prevazute de lege).

 • Experientă în domeniul pazei și protectiei de cel putin 2 ani (se va prezenta – in copie – cel putin un contract de prestări servicii de pază și protectie)
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comertului – copie conform cu originalul ;
 • Licență de functionare validă, conform legislatiei în vigoare – copie conform cu originalul ;
 • Nominalizarea unui sef de zona sau punct de lucru, care este obligat sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza si interventie, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine ;
 • In propunerea financiara se va consemna pretul in lei/ora de paza (fara tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite în cadrul contractului și va fi justificat corespunzator;
 • În propunerea financiară (servicii de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor BMB) se va consemna prețul in lei/oră de pază (fara tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite in cadrul contractului si va fi justificat corespunzator;
 • In propunerea financiara (servicii de monitorizare a obiectivelor BMB) se va consemna prețul în lei/locatie (fără tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite în cadrul contractului (așa cum au fost ele solicitate în caietul de sarcini);
 • Structura pretului în lei/ora de pază (fara tva) va reflecta costurile reale ocazionate de prestarea acestor servicii, iar stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislaţiei muncii în privinţa drepturilor salariale ale agenţilor de pază care vor presta serviciul şi a obligaţiilor angajatorului faţă de bugetul general consolidat, în vederea asigurării continuității serviciilor de pază și eliminării fluctuatiei forței de muncă;

Personalul propus și implicat în desfasurarea contractului are obligația cunoașterii și implementării obligațiilor ce-i revin conform Legii 333/2003 cu modificările si completările ulterioare și a legislatiei conexe.

Criterii adjudecare: pretul cel mai scăzut

Termen limită primire oferte: 27.04.2017 ora 14.00

Informații suplimentare:

Durata prestării serviciilor: 01.05.2017-31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018.
Caietul de sarcini  se poate decărca din link-urile de mai jos, sau se va solicita la secretariatul institutiei sau pe adresa biblioteca@bibmet.ro

Caiet de sarcini

Anunț publicitar