Anunț publicitar – Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a cărții românești vechi

Anunț publicitar

 

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare servicii

Denumirea achizitie: Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Descrierea contractului:

Valoarea estimata fara TVA: 42.017 RON

Conditii contract: evaluarea celor 151 exemplare de carte românească veche

Cele 151 exemplare de carte veche românească sunt împărţite pe secole şi pe formate, se prezintă astfel:

  1. 9 exemplare cuprinse între anii 1639-1697 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 1
III 4
IV 4

 

  1. 37 exemplare cuprinse între anii 1710-1799 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 16
II 5
III 9
IV 6
V 1

 

  1. 86 exemplare cuprinse între 1800-1830 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 30
II 46
III 1
IV 9

 

  1. d) 19 exemplare sine anno:

 

Format Exemplare
I 7
II 7
III 4
IV 1
   

 

Conditii participare: conf.Documentatiei descriptive 3715/1/18.05.2017

Criterii adjudecare: pretul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 26.05.2017

Informatii suplimentare: 

Ofertele pot fi trasmise:

Documentatie descriptiva – evaluare carte

ANUNT PUBLICITAR

 

Anunț publicitar – furnizarea de 40.000 de permise RFID

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa poștală: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: București , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : furnizarea de 40.000 de permise RFID
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite
CPV: 30162000­2­Carduri inteligente (Rev.2)
Descrierea contractului:
Autoritatea contractanta solicita prezentarea unei oferte privind furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite cuinformatiile si formatul prezentate în Anexele 1 si 2 din Caietul de sarcini 3771/19.05.2017
Valoarea estimata fără TVA: 90160.00 RON
Condiții contract:
Permisele RFID vor fi livrate cu garanție 100% carduri funcționale. Permisele defecte vor fi înlocuite de furnizor in maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării de către beneficiar.
Termenul de înlocuire este factor de evaluare in cadrul procedurii de achiziție. Sunt considerate defecte următoarele: chipul este defect, cardul nu se poate fi citit / scris sau nu este recunoscut de echipamente, folia de protecție este îndoită sau textul este minjit, neclar, greșit sau lipsește, sunt prezente scame sub folia de protecție ca rezultat al procesului de imprimare. A.C. considera că permisele RFID vor fi utilizate în condiții normale de exploatare în cadrul activității de circulație din bibliotecă, fiind ferite de expunerea la intemperii, schimbări bruște de temperatura sau manipulare defectuoasa, nefiind utilizate in mediu industrial sau coroziv.
Ofertantul va specifica datele de contact a cel puțin 2 persoane cu care beneficiarul poate lua legătura pentru rezolvarea problemelor legate de permise.
Condiții participare: conf.caiet de sarcini
Criterii adjudecare: conform Art.D. Criteriul de atribuire din Caietul de sarcini ­ 3771/19.05.2017 Criteriul de atribuire este:
Cel mai bun raport-calitate-­pret, cu factorii de evaluare prezentați in Tabelul 2.
Termen limită primire oferte: 26.05.2017
Informații suplimentare:
TERMEN DE LIVRARE:Minim. 5 zile. Maxim 30 zile Termenul de livrare este factor de evaluare.
Vezi Tabelul 2 ­ Factori de evaluare .
LOCUL LIVRARII: Permisele RFID vor fi livrate intr­-un singur lot la sediul central al autorității contractante. Plata se va face după recepția permiselor.
Ofertele pot fi transmise:
– Pe e-mail la adresa biblioteca@bibmet.ro
– Depuse fizic la adresa Str.Tache Ionescu 4, sector 1

ANUNT PUBLICITAR

CAIET DE SARCINI – PERMISE RFID

Anunț publicitar – servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa postala: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : Prestare de “Achiziția de servicii privind verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare “
Tip anunț: Achiziție Directa
Tip contract: Prestarea de servicii
Denumirea achiziție:
“servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare “
CPV:
Descrierea contractului:
Verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare (repartizate conform anexei) si cuprinzând următoarele tipuri de stingătoare:
1. P6 (cu pulbere) – 128 bucăti
2. G2 (cu CO2) – 29 bucăti
3. G3 (cu CO2) – 5 bucăti
Valoarea estimata fara TVA: 2.916 lei
Conditii:
Termenul de garanție al încărcăturii pentru toate tipurile de stingătoare omologate este de un an de zile. Păstrarea in parametrii ai unui stingător se face prin verificarea stingătorului – vizual si fizic , reparație – prin înlocuirea pieselor neconforme si încărcare – înlocuirea agentului de stingere
Achiziția pentru aceste servicii va fi făcută numai cu firme agrementate in domeniu
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 26.05.2017
Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.
Informații suplimentare:
Bază legala – Legea nr.307/2006 (apărarea împotriva incendiilor), OMAI nr.163/2007 (norme generale de apărare împotriva incendiilor), OMAI nr.87/2010 (pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apărării împotriva incendiilor) , SR EN 3/7 – A1/2007 (stingatoare de incendiu caracteristici performante si metode de încărcare/reîncărcare).

Anexă – Lista de stingăroare propuse pentru verificare și reparație în anul2017

ANUNT PUBLICITAR