Anunt publicitar – Servicii de paza si monitorizare obiective BMB

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Prestare de “Servicii de pază și monitorizare a obiectivelor BMB”- Prestarea serviciilor de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor  BMB: servicii de pază,supraveghere și control cu agenți neînarmat la Sediul central si Casa Memorială Anton Pann;  Prestarea serviciilor monitorizare a sistemelor de alarmă și efracție și intervenție

Tip anunt:  PSP Anexa 2   

Tip contract: Prestarea de “Servicii de pază si monitorizarea obiectivelor BMB”

Denumirea achizitie: “Servicii de pază si monitorizare a obiectivelor BMB”

CPV:  79713000-5, 79711000-1

Descrierea contractului:  “Servicii de pază si monitorizarea obiectivelor BMB”- Prestarea serviciilor de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor ale BMB: servicii de pază,supraveghere si control cu agenți neinarmați la Sediul central și Casa Memorială A.Pann; Prestarea serviciilor monitorizare a sistemelor de alarma si efractie si interventie

Valoarea estimată fără TVA: 245.580 lei

Condiții contract: conform Caietului de sarcini 3090/21.04.2017

Condiții minimale de participare:

Licența de functionare conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, eliberată de Inspectoratul General al Politiei Romane, in termen de valabilitate (documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de a furniza serviciile descrise in conditii de legalitate și la standardele de calitate prevazute de lege).

  • Experientă în domeniul pazei și protectiei de cel putin 2 ani (se va prezenta – in copie – cel putin un contract de prestări servicii de pază și protectie)
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comertului – copie conform cu originalul ;
  • Licență de functionare validă, conform legislatiei în vigoare – copie conform cu originalul ;
  • Nominalizarea unui sef de zona sau punct de lucru, care este obligat sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza si interventie, precum si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine ;
  • In propunerea financiara se va consemna pretul in lei/ora de paza (fara tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite în cadrul contractului și va fi justificat corespunzator;
  • În propunerea financiară (servicii de pază pentru asigurarea pazei obiectivelor BMB) se va consemna prețul in lei/oră de pază (fara tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite in cadrul contractului si va fi justificat corespunzator;
  • In propunerea financiara (servicii de monitorizare a obiectivelor BMB) se va consemna prețul în lei/locatie (fără tva) care va include valoarea tuturor serviciilor oferite în cadrul contractului (așa cum au fost ele solicitate în caietul de sarcini);
  • Structura pretului în lei/ora de pază (fara tva) va reflecta costurile reale ocazionate de prestarea acestor servicii, iar stabilirea acestuia se va face cu respectarea stricta a legislaţiei muncii în privinţa drepturilor salariale ale agenţilor de pază care vor presta serviciul şi a obligaţiilor angajatorului faţă de bugetul general consolidat, în vederea asigurării continuității serviciilor de pază și eliminării fluctuatiei forței de muncă;

Personalul propus și implicat în desfasurarea contractului are obligația cunoașterii și implementării obligațiilor ce-i revin conform Legii 333/2003 cu modificările si completările ulterioare și a legislatiei conexe.

Criterii adjudecare: pretul cel mai scăzut

Termen limită primire oferte: 27.04.2017 ora 14.00

Informații suplimentare:

Durata prestării serviciilor: 01.05.2017-31.12.2017 cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018.
Caietul de sarcini  se poate decărca din link-urile de mai jos, sau se va solicita la secretariatul institutiei sau pe adresa biblioteca@bibmet.ro

Caiet de sarcini

Anunț publicitar