Anunț publicitar – Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a cărții românești vechi

Anunț publicitar

 

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare servicii

Denumirea achizitie: Servicii specializate (expert autorizat) de evaluare și clasare a  cărții românești vechi

Descrierea contractului:

Valoarea estimata fara TVA: 42.017 RON

Conditii contract: evaluarea celor 151 exemplare de carte românească veche

Cele 151 exemplare de carte veche românească sunt împărţite pe secole şi pe formate, se prezintă astfel:

  1. 9 exemplare cuprinse între anii 1639-1697 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 1
III 4
IV 4

 

  1. 37 exemplare cuprinse între anii 1710-1799 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 16
II 5
III 9
IV 6
V 1

 

  1. 86 exemplare cuprinse între 1800-1830 având următoarele formate:

 

Format Exemplare
I 30
II 46
III 1
IV 9

 

  1. d) 19 exemplare sine anno:

 

Format Exemplare
I 7
II 7
III 4
IV 1
   

 

Conditii participare: conf.Documentatiei descriptive 3715/1/18.05.2017

Criterii adjudecare: pretul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 26.05.2017

Informatii suplimentare: 

Ofertele pot fi trasmise:

Documentatie descriptiva – evaluare carte

ANUNT PUBLICITAR