Anunt publicitar -reparare și întreținere servicii informatice

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresă internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunț : Prestare de “Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice din cadrul reţelei de calculatoare a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti”

Tip anunt:  Achizitie Directa   

Tip contract: Prestare de servicii

Denumirea achizitie:

„Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice”

Switch-uri cu management CPV:  50320000-4; 50312300-8

Descrierea contractului: 

Contractul de servicii va urmării următoarele elemente:

Servicii pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor informatice din cadrul reţelei de calculatoare a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti pentru:

 1. Servere: 20 buc. în 4 locaţii
 2. Storage: 2 în 2 locaţii
 3. Calculatoare: 280 buc.
 4. Calculatoare de tip MAC cu sistem de operare dual: 47
 5. Laptopuri: 33 buc.
 6. Imprimante şi multifuncţionale: 137 buc.
 7. Scanere de birou: 41 buc.
 8. Routere WiFi: 34 buc.
 9. UPS: 117 buc.

În mod minimal, autoritatea contractantă solicită următoarele:

 1. asigurarea mentenanţei proactive şi mentenanţei reactive;
 2. executarea tuturor operaţiilor necesare de întreţinere a echipamentelor din punct de vedere hardware;
 3. menţinerea în parametrii tehnici optimi de funcţionare soft a echipamentelor;
 4. instalarea, punerea în funcţiune şi configurarea corespunzătoare a echipamentelor aflate în service;
 5. configurarea şi administrarea reţelei şi a serverelor în conformitate cu cerinţele de lucru ale beneficiarului precum şi ale producătorilor aplicaţiilor utilizate în BMB;
 6. identificarea subansamblelor defecte ce necesită reparaţie sau înlocuire;
 7. repararea sau înlocuirea subansamblelor identificate ca defecte fără costuri suplimentare de manoperă (ce se va face numai cu anunţarea în prealabil a beneficiarului şi după avizarea de către conducerea BMB).
 8. curăţarea periodică a prafului din interiorul echipamentelor de către personalul firmei de service IT;
 9. setarea executării, verificarea executării şi rezolvarea incidentelor joburilor de backup pentru datele critice din BMB. Restaurarea datelor.

Operaţiile şi activitățile solicitate sunt descrise în Caietul de sarcini 3260/27.04.2017

 

Valoarea estimata fara TVA: 55.008 lei – pentru 8 luni perioada contractuala.

Conditii contract: conform Caietul de sarcini 3260/27.04.2017

Conditii minimale de participare: conform Criterii minime de participare 3464/09.05.2017

 

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 12.05.2017

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.

Informatii suplimentare:

Caietul de sarcini (3260/27.04.2017) si Criterii minime de participare (3464/09.05.2017) se pot descarca din link-urile următoare:

Criterii minime de participare

Caiet de sarcini

Anunț publicitar

Durata prestării serviciilor: de la semnarea contractului până la 31.12.2017 (cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018)