Anunț publicitar – servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa postala: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : Prestare de “Achiziția de servicii privind verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare “
Tip anunț: Achiziție Directa
Tip contract: Prestarea de servicii
Denumirea achiziție:
“servicii privind verificarea, reparația si incarnarea unui număr total de 162 stingătoare “
CPV:
Descrierea contractului:
Verificarea, reparația si încărcarea unui număr total de 162 stingătoare (repartizate conform anexei) si cuprinzând următoarele tipuri de stingătoare:
1. P6 (cu pulbere) – 128 bucăti
2. G2 (cu CO2) – 29 bucăti
3. G3 (cu CO2) – 5 bucăti
Valoarea estimata fara TVA: 2.916 lei
Conditii:
Termenul de garanție al încărcăturii pentru toate tipurile de stingătoare omologate este de un an de zile. Păstrarea in parametrii ai unui stingător se face prin verificarea stingătorului – vizual si fizic , reparație – prin înlocuirea pieselor neconforme si încărcare – înlocuirea agentului de stingere
Achiziția pentru aceste servicii va fi făcută numai cu firme agrementate in domeniu
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 26.05.2017
Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.
Informații suplimentare:
Bază legala – Legea nr.307/2006 (apărarea împotriva incendiilor), OMAI nr.163/2007 (norme generale de apărare împotriva incendiilor), OMAI nr.87/2010 (pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apărării împotriva incendiilor) , SR EN 3/7 – A1/2007 (stingatoare de incendiu caracteristici performante si metode de încărcare/reîncărcare).

Anexă – Lista de stingăroare propuse pentru verificare și reparație în anul2017

ANUNT PUBLICITAR