Anunț publicitar – furnizarea de 40.000 de permise RFID

Anunț publicitar

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana Bucuresti
Adresa poștală: str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea: București , Cod postal: 010352 , Romania,
Punct(e) de contact, Tel. +40 213168300/04/06 , Email: biblioteca@bibmet.ro , Fax: +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL): www.bibmet.ro
Detalii anunț : furnizarea de 40.000 de permise RFID
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite
CPV: 30162000­2­Carduri inteligente (Rev.2)
Descrierea contractului:
Autoritatea contractanta solicita prezentarea unei oferte privind furnizarea de 40.000 de permise RFID pretiparite cuinformatiile si formatul prezentate în Anexele 1 si 2 din Caietul de sarcini 3771/19.05.2017
Valoarea estimata fără TVA: 90160.00 RON
Condiții contract:
Permisele RFID vor fi livrate cu garanție 100% carduri funcționale. Permisele defecte vor fi înlocuite de furnizor in maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării de către beneficiar.
Termenul de înlocuire este factor de evaluare in cadrul procedurii de achiziție. Sunt considerate defecte următoarele: chipul este defect, cardul nu se poate fi citit / scris sau nu este recunoscut de echipamente, folia de protecție este îndoită sau textul este minjit, neclar, greșit sau lipsește, sunt prezente scame sub folia de protecție ca rezultat al procesului de imprimare. A.C. considera că permisele RFID vor fi utilizate în condiții normale de exploatare în cadrul activității de circulație din bibliotecă, fiind ferite de expunerea la intemperii, schimbări bruște de temperatura sau manipulare defectuoasa, nefiind utilizate in mediu industrial sau coroziv.
Ofertantul va specifica datele de contact a cel puțin 2 persoane cu care beneficiarul poate lua legătura pentru rezolvarea problemelor legate de permise.
Condiții participare: conf.caiet de sarcini
Criterii adjudecare: conform Art.D. Criteriul de atribuire din Caietul de sarcini ­ 3771/19.05.2017 Criteriul de atribuire este:
Cel mai bun raport-calitate-­pret, cu factorii de evaluare prezentați in Tabelul 2.
Termen limită primire oferte: 26.05.2017
Informații suplimentare:
TERMEN DE LIVRARE:Minim. 5 zile. Maxim 30 zile Termenul de livrare este factor de evaluare.
Vezi Tabelul 2 ­ Factori de evaluare .
LOCUL LIVRARII: Permisele RFID vor fi livrate intr­-un singur lot la sediul central al autorității contractante. Plata se va face după recepția permiselor.
Ofertele pot fi transmise:
– Pe e-mail la adresa biblioteca@bibmet.ro
– Depuse fizic la adresa Str.Tache Ionescu 4, sector 1

ANUNT PUBLICITAR

CAIET DE SARCINI – PERMISE RFID