Solicitare informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la
informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre
persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se
înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din
activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent
de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
Pentru mai multe detalii consultaţi:

 Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
 Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la
activitatea Bibliotecii Metropolitane București vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe
adresa – Str. Tache Ionescu 4, Sector 1, 010354, Bucureşti, România,

Solicitarea poate fi făcută și prin e-mail la adresa: biblioteca@bibmet.ro

Cerere solicitare de informatii

Regulament pentru utilizatorii BMB