Anunț publicitar -Servicii de reparații si întreținere centrale termice

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitană București

Adresa poștală:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod poștal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunț : Prestare de “Servicii de reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare; reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice; reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare “

Tip anunț:  Achiziție Directă   

Tip contract: Prestarea de servicii

Denumirea achiziție:

“Serviciile de reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare; reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice; reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare”

CPV:  45259300-0; 50730000-1; 50711000-2

Descrierea contractului: 

Contractul de servicii va urmări următoarele elemente:

  1. reparații si întreținere centrale termice, verificare si întreținere instalații sanitare
  2. reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice
  3. reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare

Valoarea estimata fara TVA: 85.600 lei – pentru 8 luni perioada contractuala.

Conditii contract: conform Documentatie descriptiva 3353/03.05.2017

 

  1. reparatii si intretinere centrale termice, verificare si intretinere instalatii sanitare – pentru toate filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, asa cum sunt ele mentionate in Lista spatii BMB;
  2. reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice – verificarea periodică a instalaţiilor şi repararea acestora unde este cazul; Periodicitatea verificării PRAM este prevazută de două ori pe an (o dată pe timp uscat şi o dată pe timp umed).
  3. reparare şi întreţinere a echipamentelor de climatizare. – include intervenția (repararea), întreținerea și verificarea aparatelor (123 echipamente).

Conditii minimale de participare:

 

Persoana care efectuează verificarea PRAM trebuie să fie electrician autorizat ANRE în conformitate cu prevederile art.86 lit.t) din Legea nr.13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice fără atestat constituie contravenţie.Verificările periodice PRAM pot constitui obiective de control ale instituţiilor abilitate ale statului, cum ar fi : Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecţia Consumatorului şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 10.05.2017

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.

Informatii suplimentare:

Se va face dovada că personalul este atestat pentru prestarea serviciilor de mentenanță instalații sanitare, prezentând anexat ofertei de preț documente justificative în acest sens.

Se va face dovada că personalul este atestat ANRE pentru prestarea serviciilor de mentenanță instalații electrice.

Ofertantul are obligaţia de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanții – daca acestea exista. Ofertantul va face dovada ca a prestat la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii.

Recomandam Ofertanților sa viziteze locațiile menționate in Documentația descriptiva.

DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA – Servicii reparații centrale termice

ANUNT PUBLICITAR – Servicii de reparații centrale termice

Durata prestării serviciilor: de la semnarea contractului până la 31.12.2017 (cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 30.04.2018)