Concurs de concepte pentru Revista Literatorul

Centralizator rezultate finale Literatorul
Centralizator rezultate concurs Literatorul
_____________________________________________
Având în vedere interesul publicului de a lua parte la alegerea noului concept „Literatorul”, revistă de literatură, artă și informație culturală, înființată de Alexandru Macedonski în 1880,
Biblioteca Metropolitană București (BMB) prelungeşte perioada de vot online până pe data de 22 iunie 2018, ora 12:00
Datele de jurizare şi anunţare a câştigătorului se modifică după cum urmează:
 25 iunie: ierarhizarea proiectelor în funcţie de votul publicului şi votul Comisiei de jurizare;
 25 iunie: afişarea câştigătorului;
 26  iunie: termen de depunere contestaţii;
 27 iunie: termen soluţionare contestaţii;
 28 iunie: anunţarea câştigătorului (în urma analizei eventualelor contestaţii/solicitări de clarificare).
_______________________________________
Biblioteca Metropolitană București (BMB) vă invită să luați parte la alegerea noului concept „Literatorul”, revistă de literatură, artă și informație culturală, înființată de Alexandru Macedonski în 1880. 
Cinci propuneri de proiect-concept au fost înscrise în concurs și pot fi vizualizate mai jos. Pentru a vota, vă rugăm să accesați formularul până vineri, 22 iunie 2018, ora 12:00. 
Proiect 1
Proiect 2
Proiect 3
Proiect 4
Proiect 5

______________________________________________

 

Prelungire dată de predare Proiecte pentru Revista Literatorul
Termenul pentru depunerea proiectelor în vederea participării la concursul de proiecte-concept pentru revista de literatură, artă şi informaţie culturală Literatorul se prelungeşte până joi, 31 mai, ora 16:00.
Înscrierea la concurs se va face prin depunerea la secretariatul BMB a proiectului însoțit de CV sau trimiterea lor pe adresa de email: biblioteca@bibmet.ro.
Datele de evaluare şi anunţare a câştigătorului se modifică după cum urmează:
 • 4 iunie – 8 iunie: evaluarea proiectelor;
 • 11 iunie: afişarea câştigătorului;
 • 12 iunie: termen de depunere contestaţii;
 • 13 iunie: termen soluţionare contestaţii;
 • 14 iunie: anunţarea câştigătorului (în urma analizei eventualelor contestaţii/solicitări de clarificare).

 

Pentru mai multe informații vă rugăm citiți în continuare ținând cont de schimbarea datelor din anunțul de mai sus.

 

În perioada 16 aprilie – 10 iunie 2018, Biblioteca Metropolitană București (BMB) organizează concursul de proiecte-concept pentru revista de literatură, artă şi informaţie culturală Literatorul. Concursul urmărește selectarea celui mai bine structurat şi echilibrat concept, concept care va recomanda câştigătorul drept Redactor Şef al revistei pentru 2 ani (2018-2019).

Obiectivele cheie ale concursului de proiecte-concept:

 1. aducerea Revistei Literatorul în actualitatea anului 2018,
 2. creşterea nivelului de ataşament al publicului român la revistă, prin implicarea acestuia în alegerea redactorului ce va stabili viziunea Literatorul (viziune pe care publicul o confirmă prin votul său),
 3. asigurarea transparenţei decizionale şi a unei şanse reale pentru tinerii autori dornici de afirmare.

Concursul se va desfăşura în Bucureşti în perioada 16 aprilie – 10 iunie 2018, după cum urmează:

 • 16 aprilie 2018: lansarea concursului de proiecte-concept;
 • 16 mai 2018: data limită pentru înscrierea în concurs a proiectelor. Înscrierea la concurs se va face prin depunerea la secretariatul BMB a proiectului însoțit de CV sau trimiterea lor pe adresa de email: biblioteca@bibmet.ro;
 • 20 mai – 5 iunie: evaluarea proiectelor;
 • 7 iunie: afişarea câştigătorului;
 • 8 iunie: termen de depunere contestaţii;
 • 9 iunie: termen soluţionare contestaţii;
 • 10 iunie: anunţarea câştigătorului (în urma analizei eventualelor contestaţii/solicitări de clarificare).

Participanţii trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să fi publicat cel puţin două cărți (nu sunt acceptate manuale școlare, culegeri de texte sau comunicări științifice);
 • să aibă experiență în presa scrisă;
 • calitatea de membru a unei uniuni de creație poate constitui un avantaj.

Mai multe detalii privind regulamentul în baza căruia se va face selecția, comisia de evaluare și regulamentul concursului puteți găsii accesând link-ul de mai jos:

REGULAMENT CONCURS DE PROIECTE PENTRU REVISTA LITERATORUL

 

SCURT ISTORIC al revistei Literatorul

Literatorul este o revistă literară, înfiinţată de Alexandru Macedonski, ce a apărut la Bucureşti, cu mari intermitenţe între 1880 şi 1919.

Pornită cu o orientare declarat antijunimistă, Literatorul a teoretizat, prin Macedonski, poezia socială, urmând tradiţiile progresiste ale paşoptiştilor. Ulterior a militat însă în chip confuz pentru simbolism, „instrumentalism” sau „neoromantism”, precum şi pentru parnasianism, adoptând astfel o atitudine eclectică.

Printre colaboratorii mai de seamă, permanenţi sau incidentali, ai revistei, se numără: Vasile Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, Traian Demetrescu, Ştefan Petică, Cincinat Pavelescu, Alexandru T. Stamatiad, Tudor Vianu, Mircea Demetriade etc. Arghezi, de pildă, debutează într-un satelit şi supliment al revistei, Liga ortodoxă, în 1886, sub pseudonimul Ion Theo. După 1991 publicaţia reapare săptămânal, sub direcţia lui Marin Sorescu, iar după decesul acestuia, în 1996, vor urma la conducerea revistei Fănuş Neagu, Mircea Micu, George Cuşnarencu, Răzvan Voncu (în perioada editării publicaţiei de către cotidianul „Cronica Română”).

S-au perindat mai multe comitete redacţionale (din care au făcut parte Eugen Simion, Valeriu Cristea, Lucian Chişu, Ion Cocora, Andrei Grigor, Mihai D. Popescu, Radu Băieşu, Valerian Sava, Marin Stoian, Emil Lungeanu, Nicolae Georgescu, Narcis Zărnescu etc.), mai mulţi colaboratori (de la o grămadă de debutanţi până la D.R. Popescu, Ştefan Augustin Doinaş, Dumitru Micu, Virgil Tănase, Mihai Ispirescu, Titus Popovici, Valentin Nicolau, Corneliu Ostahie şi mulţi alţii) pentru ca, din 2010, revista să devină publicaţie lunară editată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti sub conducerea scriitorului Nicolae Iliescu. Revista în format electronic este accesibilă la:  https://bibmet.ro/revista-literatorul/ şi respectiv https://bibmet.ro/arhiva-site/. Câteva fotografii ale revistei de-a lungul vremii pot fi vizualizate aici.