Examen de promovare

A N U N Ţ

Centralizator rezultate

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 13.04.2018, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în grad/treapta profesională pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 13 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Țăroiu Iuliana
2 18 Referent M I Referent M IA Chișescu Cristina
3 29 Conserva-tor S I Conservator S IA Bude Mihaela
4 30 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Gavrilă Mariana
5 31 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Alexandru Anghelina
6 32 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Soreață Ioana
7 33 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Chiriac Valentina
8 38 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Șerban Florina
9 42 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Ghiță Cristina
10 44 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Copuzeanu Maria
11 45 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Radu Daniela
12 46 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Popa Amelia
13 52 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Dobre Raluca
14 53 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ene Veronica Merii
15 56 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Giurcan Marina
16 57 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Lilea Luminița
17 61 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Chiriță Marilena
18 64 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ivan Anca Valeria
19 68 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Pleșa Georgeta
20 70 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vlădoiu Cristina
21 83 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Moraru Liliana
22 86 Bibliotecar M I Bibliotecar M IA Zaharia Adriana
23 95 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Însurățelu Lavinia
24 99 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Damian Silvia
25 103 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Laszlo Ileana
26 104 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vasilică Geluca
27 105 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Vesalon Lăcrămioara
28 106 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Andrei Virginica
29 113 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Ghenu Gabriela
30 115 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Drăgotoiu Eugenia
31 116 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Marin Dumitra
32 120 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Pană Adriana
33 122 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Goleanu Diana
34 124 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Pietriș Elena Macedonia
35 128 Bibliotecar S I Bibliotecar S IA Pintilie Gabriela
36 132 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ambrușan Rodica
37 133 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Mihai Zoica
38 134 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Bălăceanu Carmen
39 135 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Mihai Mona
40 136 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Roman Zoia Gina
41 137 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Ion Violeta
42 138 Bibliotecar S II Bibliotecar S I Popescu Elena
43 142 Bibliotecar M II Bibliotecar M I Oancea Mioara

 

De asemenea se organizează examen de promovare în funcție după cum urmează:

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad /treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 85 Bibliotecar M I Bibliotecar S II Ivan Florența

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 

Pentru toți salariații în data de 13.04.1018, începând cu ora 11.00 ;

    1. Termen afişare rezultate 17.04.2018 ora 16.00
    2. Termen depunere contestaţii 18.04.2018 ora 16.00
    3. Termen afişare rezultate contestaţii 20.04.2018 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

Director general,

Zvetlana Ileana Preoteasa