Anunț publicitar – Lucrari de igienizare si renovare la Filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti – Fil.G.Cosbuc, Fil.Gh.Sincai, Fil.Al.Macedonski, Fil.D.Bolintineanu, Fil.Al.Odobescu

ERATA LA ANUNTUL PUBLICITAR Lucrări de igienizare si renovare la Filialele Bibliotecii Metropolitane București – Filiala George Cosbuc, Filiala Gheorghe Sincai, Filiala Alexandru  Macedonski, Filiala Dimitrie Bolintineanu, Filiala Alexandru Odobescu

Intervin urmatoarele modificari:

Termenul de finalizare a lucrarilor: max 30 de zile de la primirea ordinului de incepere. Perioada de garantie a lucrarilor: 24 luni de la receptia acestora. Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea totala a lucrarii si se va opri succesiv din valoarea facturilor emise. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 2 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire. Predarea amplasamentului se va face în termen de 1 zi de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Anunț publicitar

 

Autoritate contractanta Biblioteca Metropolitana București

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunt : Prestare de Lucrări de igienizare si renovare la Filialele Bibliotecii Metropolitane București – Filiala George Cosbuc, Filiala Gheorghe Sincai, Filiala Alexandru  Macedonski, Filiala Dimitrie Bolintineanu, Filiala Alexandru Odobescu”

Tip anunț:  Achiziție Directa   

Tip contract: Prestarea de lucrări

Denumire achiziție:

“Lucrări de igienizare și renovare la Filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti – Filiala George Cosbuc, Filiala Gheorghe Sincai, Filiala Alexandru  Macedonski, Filiala Dimitrie Bolintineanu, Filiala Alexandru Odobescu”

CPV:  45453000-7

Descrierea contractului: 

Lucrările de igienizare si renovare vor fi executate conform caietelor de sarcini nr. 5204/14.07.2017; 5202/14.07.2017; 5203/14.07.2017; 5201/14.07.2017; 5286/20.07.2017

Valoarea estimata fara TVA: 275.003 lei .

Condiții contract:

Lucrările de igienizare si renovare care vor fi executate sunt cele conținute in caietele de sarcini nr. 5204/14.07.2017; 5202/14.07.2017; 5203/14.07.2017; 5201/14.07.2017; 5286/20.07.2017, documente ce fac parte integranta din contract.

Termenul de finalizare a lucrărilor: max 45 30 de zile de la primirea ordinului de începere. Perioada de garanție a lucrărilor: 12 24 luni de la recepția acestora. Garanția de buna execuție este in cuantum de 5% din valoarea totala a lucrării si se va opri succesiv din valoarea facturilor emise. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 2 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.  Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire. Predarea amplasamentului se va face în termen de 1 zi de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 04.08.2017

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 zile.

Informații suplimentare:

Propunerea financiară se va prezenta în lei, cu si fără TVA, având în vedere perioadele/evenimentele prevăzute pentru derularea activităților menționate in documentația descriptiva

Ofertele se vor depune la secretariatul instituției (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor transmite pe e-mail la adresa- biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 04.08.2017 (ora 16:00).

Ofertantul va face dovada ca are capacitatea prestării serviciilor menționate in caietele de sarcini (prezentarea a minim 2 contrate derulate, având cel puțin valoarea estimata in prezentul anunț, pentru fiecare contract)

Caiet sarcini Filiala Gheorghe Șincai

Caiet sarcini Filiala Alexandru Odobescu

Caiet sarcini Filiala Alexandru Macedonski

Caiet sarcini Filiala Bolintineanu

Caiet sarcini Filiala Cosbuc

ANUNT PUBLICITAR

ERATA ANUNT PUBLICITAR

Recomandam Ofertantilor :