Achiziție materiale de curățenie – Biblioteca Metropolitană București

Materiale curatenie SEM I 2018

Tip anunt:

ACHIZITIEI MATERIALE DE CURATENIE – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

 

Denumirea achizitie: Furnizare produse/materiale:Conform anexa

Descrierea achizitiei: produsele solicitate vor fi ofertate conform, Anexa la prezentul anunt

Valoarea estimata fara TVA:  6.250 LEI

Conditii de ofertare:

–          ofertele vor fi prezentate conform Anexa la prezentul anunt;

–          furnizorul va asigura intreaga cantitate de produse solicitate;

–          oferta/pretul  va fi valabila minim 30 de zile de la data ofertarii;

–          furnizorul declarat castigator se va asigura ca are capacitatea de a livra produsele ofertate, in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor;

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 15.05.2018 ora 16.00

Informatii suplimentare:

–        Propunerea financiara se va prezenta în lei, cu si fara TVA;

–        Furnizorul se va asigura ca are capacitatea de a furniza produsele ofertate  in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor

Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor trasmite pe e-mail la adresa – biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 15.05.2018 ora 16.00

AVAND CA SUBIECT: ACHIZITIEI MATERIALE DE CURATENIE – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI