Achiziție de materiale pentru Programe Culturale – Biblioteca Metropolitană București

ANEXA la achizitia de Materiale pentru Programe Culturale – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Tip anunt:

Achizitie Materiale pentru Programe Culturale – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Denumirea achizitie: Furnizare produse/materiale pentru Programe Culturale – BMB

Descrierea achizitiei: produsele solicitate vor fi ofertate conform Solicitare oferta pret,Anexa la prezentul anunt

Valoarea estimata totala fara TVA: 100.066 RON

  • –          LOT 1: 306 LEI
  • –          LOT 2: 9.147 LEI
  • –          LOT 3: 21.468 LEI sau 32.813 LEI
  • –          LOT 4: 57.800 LEI

Conditii de ofertare:

–          ofertele vor fi prezentate conform Anexa la prezentul anunt (4 loturi);

–          furnizorul va asigura intreaga cantitate de produse solicitate pentru fiecare Lot in parte;

–          oferta/pretul  va fi valabila minim 30 de zile de la data ofertarii;

–          furnizorul declarat castigator se va asigura ca are capacitatea de a livra produsele ofertate, pentru fiecare Lot in parte, in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor;

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 15.05.2018 ora 16.00

Informatii suplimentare:

–        Propunerea financiara se va prezenta în lei, cu si fara TVA;

–        Furnizorul se va asigura ca are capacitatea de a furniza produsele ofertate (pentru fiecare Lot in parte) in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor

Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor trasmite pe e-mail la adresa – biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 15.05.2018 ora 16.00

AVAND CA SUBIECT: Materiale pentru Programe Culturale – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Pentru relatii/informatii suplimentare legate de produsele mentionate:

Dna. Angela Sabaru – angela.sabaru@bibmet.ro

Dl.Daniel Ciobanu – daniel.ciobanu@bibmet.ro