Anexa 4 la Caietul de sarcini Politica de dezvoltare a colectiilor