ANUNȚ PUBLICITAR – Lucrări de reparații și amenajari exterioare curte și gard

Autoritate contractanta: Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala: str. Tache Ionescu nr.4, sect.1, Bucuresti, cod.postal 010352,Romania

Puncte de contact: email:biblioteca@bibmet.ro,; www.bibmet.ro, tel.0213168300

Detalii anunt: executare de Lucrari de reparatii si amenajari exterioare curte si gard pentru sediul central al Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu din str. Tache Ionescu nr.4, sect.1, Bucuresti.

Tip anunt: achizitie directa

Tip contract: executare de lucrari

Denumire achizitie: ,,Lucrari de reparatii si amenajari exterioare curte si gard pentru sediul central al Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu” din str. Tache Ionescu nr.4, sect.1, Bucuresti. 

CPV:45000000-7

Descrierea contractului: lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini nr. 4452/1 din 10.07.2019

Valoarea estimata fara TVA: 440.000 lei

Conditii contract: Lucrarile care vor fi executate sunt cele continute in caietului de sarcini nr. 4452/1 din 10.07.2019, document ce face parte integranta din contract.

Termenul de finalizare a lucrarilor este  max. 30 de zile de la primirea ordinului de incepere.

Perioada de garantie a lucrarilor : 24 de luni de la receptia acestora.

Garantia de buna executie este in cunatum de 2% din valoarea totala a lucrarii si se va opri din valoarea facturilor emise.

Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de max.2 zile de la primirea ordinului  in acest sens din partea achizitorului sau a reprezentantului acestuia (diriginte de santier).Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare primire. Predarea amplasamentului se va face in termen de max. 1 zi de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Conditii de participare: –certificat de inregistrare emis de ONRC

  •  dovada privind experienta similara in domeniul mentionat

Criterii de adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte:  25.09.2019, ora 16,00.

Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila minim 60 de zile

Informatii suplimentare:

Propunerea financiara se va prezenta in lei, cu si fara TVA, avand in vedere perioadele/

evenimentele prevazute pentru derularea activitatilor mentionate in documentatie.

Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei sau se vor transmite pe email la adresa biblioteca@bibmet.ro pana la data  24 .2019, ora 16,00.

Recomandam ofertantilor:

– sa viziteze locatia din str. Tache Ionescu nr.4, sect.1 Bucuresti.

– sa ridice caietul de sarcini de la secretariatul institutiei din str. Tache Ionescu nr.4, et.1, sect.1, Bucuresti.