Anunț publicitar – Lucrări de tratare cu substante ignifuge si protecție a lemnului

Anunț publicitar

 

Autoritate contractantă Biblioteca Metropolitana Bucuresti

Adresa postala:  str. Tache Ionescu nr.4, sector 1 , Localitatea:  București , Cod postal:  010352 ,  Romania,

Punct(e) de contact, Tel.  +40 213168300/04/06 , Email:  biblioteca@bibmet.ro , Fax:  +40 213168300/04/06 , Adresa internet (URL):  www.bibmet.ro

Detalii anunț : Lucrări de tratare cu substante ignifuge si protecție a lemnului

Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari de ignifugare

Denumirea achizitie: Ignifugarea lemnului la costructii si subansamble

Descrierea contractului: conform Documentatiei descriptive 3913/30.05.2017

Valoarea estimata fara TVA: 81.301,80 RON

Conditii contract: efectuarea lucrarilor de tratare cu substante ignifuge si protectie a lemnului pentru :

 1. Filiala I.Creanga (Corp 1+2) – Adresa- Str. Christian Tell, Nr.10, Sector 1 – Tel.fix.0215396547 / Mobil.0772002362 Corp 1 – Podul mansardat + elementele de legatură (scari) până la subsol, Corp 2 – Pod mansardat conține elemente de susținere  ale acoperisului  pe interior expuse (sarpante din lemn) – 409 mp ;
 2. Filiala D.Bolintineanu – Adresa – Bd.Bucurestii Noi, Nr.105, Sector 1 – Tel.fix.0215396517 / Mobil.0772002361 – Podul mansardat  + elementele de legătură (scari) până la parter – 752 mp (din care 286 mp podea);
 3. M.B (Sediu) – Adresa – Str.Tache Ionescu, Nr.4, Sector 1 – Tel.fix 0215396539/00/40, 0213168300 – Depozitul de materiale – Constructie din OSB si lemn (situata in spatele cladirii bibliotecii) – 267 mp ;
 4. Filiala E.Garleanu – Adresa – Bd.Octavian Goga, Bl.M25, Sector 3 – Tel.fix 0215396522/24 – Scena din lemn amplasata linga intrarea  principală + piese de mobilier artizanal (spatiul X)- 25 mp
 5. Filiala G.Cosbuc (Corp2) – Adresa – Str.Radului, Nr.40, Sector 4 – Tel.fix 0215396530 / Mobil 0772002379 –  Corp 1 (pod din lemn) + Corp 2 de clădire care este construit din OSB și lemn – 325 mp ;
 6. Centrul cultural O.Goga – Adresa – Str.Gura Lotrului, Nr.9, Sector 5 – Tel.fix 0215396529/49/50 Mobil 0772002396/97 – Primul corp de clădire  –  acoperiș cu structura din lemn si OSB (exterioara) – pod – 466 mp

Conditii participare: conf.Documentatiei descriptive 3913/30.05.2017

Documentație descriptivă

ANUNT PUBLICITAR

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 09.06.2017 

Informatii suplimentare:

 • lucrările de ignifugare vor fi executate de o societate autorizata ;
 • lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit și atestat, cu respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare elaborate de producător ;
 • prestatorul este obligat să certifice calitatea lucrărilor executate ;
 • oferă garanție pentru lucrările executate ;
 • se obligă să remedieze fără costuri suplimentare toate deficientele și necomformitățile lucrăriilor efectuate ; 

Ofertele pot fi trasmise: