„Unirea – Măreţia unui timp, Dicţionar de personalităţi şi instituţii”, un dicționar lansat la Biblioteca Metropolitană București

Vineri, 15 martie 2019, Biblioteca Metropolitană București a găzduit un eveniment organizat de Editura Kult, lansarea cărţii „Unirea – Măreţia unui timp, Dicţionar de personalităţi şi instituţii”, eveniment ce se înscrie în Programul Național „2019 – Anul Cărții în România”.

Cu acest prilej, au susținut alocuțiuni directorul general al Bibliotecii Metropolitane București, Ramona Ioana Mezei, cât şi doi dintre co-autorii dicționarului, Carmen Bulzan, profesor universitar, doctor în sociologie, la Facultatea de Psihologie a Universității Ecologice din București și Gabriela Gârmacea, profesor de limba română la Onești, autoare a mai multor lucrări.

Lucrarea își propune să prezinte modul în care a apărut, s-a dezvoltat și s-a înfăptuit idealul unității naționale. Subtitlul „Dicționar de personalități și instituții” constituie o trimitere la o structură clasică, însă autorii (cercetători, profesori și studenți) și-au propus să treacă dincolo de canon și să prezinte publicului o informație accesibilă din perspectivă psiho-sociologică, pornind de la surse bine alese și documentate. O galerie a exemplarității, care are rolul de transcende timpul și de a se adresa tuturor generațiilor viitoare.

Măreția timpului lor și al nostru a fost reprezentat de Unire.

Evenimentul s-a încheiat cu un recital, susținut de pianistul Ionuţ – Gabriel Banu.