Servicii pentru efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica – anunt publicitate numarul 139685

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii pentru efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru B.M.B.
CPV: 71317000-3-Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)
Descrierea contractului: Obtinerea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru B.M.B – 32 de locatii in Bucuresti, conform Anexa
Valoarea estimata fara TVA: 51840.00 RON
Conditii contract: Analizele de risc (pentru toate locatiile mentionate in Anexa) vor fi predate pana cel tarziu la data de 18.12.2017
Conditii participare: conform legislatiei in vigoare ofertantul va face dovada capacitatii de prestare a acestor servicii (va prezenta toate avizele necesare furnizarii acestui serviciu)
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 22.11.2017
Informatii suplimentare: Ofertele pot fi trimise pe mail la adresa biblioteca@bibmet.ro sau depuse la secretariatul institutiei (Str.Tache Ionescu 4) avand ca subiect: = OFERTA PRET CONF.ANUNT NR. …. – Servicii pentru efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica= Aneca cu adresa locatiilor se regaseste la adresa: https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/ Multumim,

Anexa – Spatii BMB – editabil