Servicii de medicina muncii

Tip contractServicii
Denumirea achizitie: Servicii de medicina muncii
CPV85147000-1-Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de medicina muncii complete, pentru un numar de 126 salariati prezenti la data de 11.01.2018, conf. Legii 355/2007, dupa cum urmeaza: IAN.2018 FUNCTII nr. ex. TESA – functionar public 1 TESA – sef birou 1 BIBLIOTECARI 15 INGRIJITORI CLADIRI 2 Total 19 IULIE 2018 FUNCTII nr. ex. TESA – Contabil sef, Secretar dactilograf, Economist 3 BIBLIOTECARI 6 Total 9 OCT.2018 FUNCTII nr. ex. TESA – Ec., Consilier juridic, inginer sistem, casier, sef serv.referent) 6 BIBLIOTECARI 8 TESA – muncitor – conducator auto 1 Muncitor – lacatus 1 Ingrijitor cladiri 1 Total 17 NOV.-DEC. 2018 FUNCTII nr. ex. TESA -Sef birou, sef serviciu, inspector de specialitate, analist ajutor, asistent de cercetare 11 Bibliotecar, bibliotecar arhivist, conservator, bibliograf 55 TESA -Dir. Ec. atributii – conducator auto 1 Muncitor – lacatus 2 Ingrijitor cladiri 3 curier 1 paznic 2 Magaziner 1 Total 76 reluarea activ. 2018 FUNCTII nr. ex. TESA – sef serviciu, cercetator ?tiin?ific 2 Bibliotecar 3 Total 5
Valoarea estimata fara TVA4565.00 RON
Conditii contractExamen periodic de medicina muncii in vederea emiterii fisei de aptitudine.
Conditii participare: conform legislatiei in vigoare
Criterii adjudecarepretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.01.2018
Informatii suplimentareConform art. 27 alin. (1) din Codul Muncii, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, art.6, alin. (1) “Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. persoana care poate da relatii tehnice ref.la procedura: Chisescu Cristina – Lucrator desemnat SSM Ofertele se vor transmite pe mail la adresa _ biblioteca@bibmet.ro sau se vor depune la secretariatul institutiei (str.Tache Ionescu 4) Multumim,