Politici și strategii


Regulamente

Rapoarte


Raport BMB 2016
Raport BMB 2016 (editabil)

Planuri anuale
Plan anual de dezvoltarea colectiilor 2017
Plan de formare profesionala angajati BMB

program minimal 2014

Program minimal 2015

Program minimal 2016

Program minimal 2017

Transparența veniturilor salariale la Biblioteca Metropolitană București

Transparenta veniturilor salariale BMB_2017.09.30

Informații financiare
Bugete

Programe anuale de achiziții publice

Declarații de avere și interese

Lista documentelor de interes public

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate