Club de robotică marca NITRO Clubs EU, inaugurat în cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă”

Bucureşti, 28.09.2021 – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) anunță lansarea oficială a primului Club de robotică marca NITRO Clubs EU din România în cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă”, în prezența reprezentanților ANBPR, ai Universității Politehnica din București (UPB), a colegilor bibliotecari de la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București (BMB) și a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă.

Inaugurarea Clubului de Robotică din cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă” reprezintă o primă acțiune din cadrul proiectului coordonată de partenerii din România – ANBPR și Universitatea Politehnica din București – menită să stimuleze apetitul tinerilor pentru studiul roboticii. Prin acest demers, dorim, totodată, să oferim tinerilor garanția unor experiențe de învățare de calitate bazate pe practică. Prin asimilarea competențelor STEAM de ultimă oră, beneficiarii cluburilor de robotică marca NITRO Clubs EU vor avea acces, grație ANBPR și UPB, ca parteneri transnaționali, și respectiv BMB, ca partener-beneficiar local, la infrastructura, resursele și cunoștințele necesare pentru a fi pregătiți să evolueze cu rezultate bune în mediul competițional și să exploreze profesii de perspectivă din domeniul tehnologiei”, a declarat Dragoș-Adrian Neagu, Președintele ANBPR.

Această inițiativă în sprijinul educației STEAM face parte din activitățile proiectului Network of IcT Robo Clubs (NITRO Clubs EU), o inițiativă Erasmus+ în domeniul Vocational Education and Training (VET) în cadrul unui consorțiu format din universități, institute de tehnologie, unități educaționale și ONG-uri din Bulgaria, România și Slovacia.

„Elementul de noutate adus de acest proiect constă în faptul că îi apropie pe tineri de domeniul roboticii într-un mod atractiv, cu explicații pe înțelesul lor, punându-i în situații de lucru concrete și încurajându-i să descopere logica din spatele programării. În felul acesta, copiii și tinerii nu numai că vor putea explora aplicații și soluții tehnice inovatoare, dar vor înțelege mult mai ușor aplicând principiul „learning by doing”, este de părere prof. dr. Monica Drăgoicea, de la Universitatea Politehnica din București.

Proiectul NITRO Clubs EU își propune să îmbunătățească educația deschisă, să sprijine gândirea inovatoare și să contribuie la includerea Tehnologiilor Generice Esențiale (Key Enabling Technologies – KETs) în curricula VET a tinerilor din țările partenere și din regiune.

Derulat în perioada 15.10.2020 – 14.08.2023, proiectul NITRO Clubs EU va contribui la incluziunea socială a cursanților VET aflați în situații de vulnerabilitate sau cu oportunități de învățare scăzute, pentru a asigura acces democratic la conținut educațional de calitate pentru toți.

Despre NITRO Clubs EU: Proiect strategic Erasmus+ în domeniul VET, presupune constituirea unei rețele de cluburi de robotică în cele 3 țări partenere, ce urmează a fi susținută și dezvoltată și după perioada de implementare de către comunitatea de robotică a partenerilor și colaboratorilor. Consorțiul de proiect este format din Institute of Information and Communication Technologies, Bulgaria, în calitate de lider, și Professional High School of Electrotechnics and Electronics “M.V.Lomonosov”, Bulgaria, Profesionalna Gimnazia Po Elektrotehnika I Avtomatika, Bulgaria, Universitatea Politehnica din București, România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), România, Technicka Univerzita V Kosiciach, Slovacia, și Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka, Slovacia, în calitate de parteneri.

Despre ANBPR: Cea mai reprezentativă asociație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din România, preocupată de bunăstarea și performanțele profesionale ale membrilor săi, de evoluția domeniului cultural național și de emanciparea de substanță a comunităților. Pornind de la principiile de bază ale muncii asociative – solidaritate, coeziune, angajare socială și competitivitate – ANBPR pledează pentru susținerea educației de calitate, democratizarea accesului la inovație și conștientizarea beneficiilor tehnologiei pentru categorii eterogene de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă.

Despre Biblioteca Metropolitană București: Este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Informații de contact: anbpr_ro@yahoo.com; telefon: 0758 220 291; www.anbpr.org.ro