Biblioteca Metropolitană București a inaugurat prima Colecție de carte românească la Biblioteca San Francesco della Vigna din Veneția, Italia

Continuarea unei prestigioase tradiții culturale asumată de Biblioteca Metropolitană București (BMB), cu sprijinul Primăriei Municipiului București și al Institutului Cultural Român, a culminat cu inaugurarea primei Colecții de carte românească din Veneția, Italia, constituită din cărți preponderent religioase, volume de beletristică și cărți istorice, dar și ultimele ediții ale prestigioasei reviste „Literatorul”.

În perioada 5-6 septembrie, o delegație condusă de Ramona Ioana Mezei, director general al BMB, a pus bazele unei colaborări de lungă durată între cele două instituții. În acest sens, a fost semnat și parafat acordul de parteneriat dintre Biblioteca San Francesco della Vigna și Biblioteca Metropolitană Bucureşti, de către cei doi reprezentanți Rino Sgarbossa și Ramona Ioana Mezei.

„Aceste cărți sunt binevenite atât pentru studenții români care își pregătesc studiile masterale și predoctorale la Institutul San Bernardino din Veneția, cât și pentru comunitatea românească din zonă.”, au fost cuvintele de mulțumire ale directorului general al Bibliotecii San Francesco della Vigna, Rino Sgarbossa, la adresa BMB.

Ramona Mezei, director general al BMB, a mulțumit pentru ospitalitate și a declarat că este o bucurie ca fondului de carte existent, de peste 170000 de cărți, inclusiv carte rară de patrimoniu atât în limba italiană, cât și în alte limbi de circulație internațională, i se adaugă și volume în limba română.

După inaugurare, delegaţia română a fost condusă într-un tur ghidat al bibliotecii veneţiene, făcând astfel cunoştinţă cu ceilalţi bibliotecari, dar şi cu fondul bogat de documente deţinut.

În data de 6 septembrie, delegaţia ce a reprezentat Biblioteca Metropolitană Bucureşti a avut o întâlnire cu preşedintele Asociaţiei „Romeni e Moldavi in Veneto”, domnul Alexandru Iacob. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat Centrul Cultural din Mestre, Veneţia şi a fost încheiat un acord de parteneriat între bibliotecă şi asociaţie în vederea înfiinţării unei biblioteci româneşti pentru folosul comunităţii din Mestre, dar şi în Trieste.

De asemenea, în cadrul discuţiilor avute au fost abordate teme precum susţinerea comunităţilor de români din diaspora pentru păstrarea limbii române, tema identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român precum şi necesitatea organizării de evenimente cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educaţional, documentar, lansări de carte și deschideri de biblioteci.

Această acțiune a Bibliotecii Metropolitane București cultivă ideea de toleranță și de participare a spiritualității și culturii române în spațiul valorilor universale.