Anunț publicitar privind achiziția de servicii hoteliere necesare derulării Proiectului cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Anunț publicitar privind achiziția de servicii hoteliere necesare derulării Proiectului cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achiziției: Achiziție servicii cazare
CPV: 55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
Descrierea contractului: Achiziție servicii cazare la Complexul Univers T (Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca, în perioada 5 octombrie 2017 (3 nopți), 3 camere duble, pentru 6 persoane, angajați ai BMB, ce au calitatea de participanți la Conferința ANBPR Biblionext, cu tema Inovație. Creativitate. Leadership din cadrul proiectului cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Caravana Poveștilor Ediția a 2-a.
Valoarea estimată fără TVA: 2064,22 RON
Condiții contract: Documentele de cazare vor fi predate până la data 01.10.2017. Condiții de plată cu OP în termen de 30 de zile de la recepția acestora.
Condiții participare: Oferta financiară va fi întocmită astfel încât să rezulte valoarea netă (fără taxe) a serviciilor ofertate și, separat, taxele legale aplicabile. Se vor cuprinde TOATE taxele legale în vigoare, astfel încât valoarea totală a ofertei financiare să reprezinte suma efectivă de plată. Oferta tehnică va detalia: servicii incluse, detalii, condiții, termeni, etc. Ofertantul va depune, în copii cu mențiunea ’’conform cu originalul’’, Certificatul de Înregistrare (CUI) și Certificatul Constatator. NU se acceptă oferte alternative. NU se acceptă oferte a căror valoare financiară depășește prețul estimat. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de minim 45 de zile de la data limită de primire a acestora. Cumpărarea serviciilor se va face din Catalogul SEAP. Ofertantul va publica oferta în catalogul SEAP odată cu transmiterea acesteia, menționând în titlul ofertei numărul anunțului publicitar din SEAP și va atașa dovada publicării acesteia în cadrul documentelor transmise/depuse.
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut
Termen limită primire oferte : 28.09.2017
Înformații suplimentare: Nu se admit oferte parțiale. Ofertele se pot transmite pe adresa biblioteca@bibmet.ro sau prin poșta/curier sau se pot de depune în format tipărit la Registratura BMB din Strada Tache Ionescu nr 4, Sector 1 București.
Acest anunț publicitar nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea autorității contractante.