Anunt publicitar privind achizitia de dispozitive de stocare necesare derulării proiectului Caravana Poveștilor.

Proiectului cultural  Caravana Poveștilor este co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.

Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

Tip anunt:  Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Achizitie echipament de stocare, hard disk extern 2 TB – 1 bucata, necesar derularii Proiectului cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National, CARAVANA POVESTILOR Editia a 2-a conform Documentatiei descriptive nr. 6805/28.09.2017.

CPV: 30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2)

Descrierea contractului: Achizitie echipament de stocare, hard disk extern 2 TB – 1 bucata, necesar derularii Proiectului cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National, CARAVANA POVESTILOR Editia a 2-a conform Documentatiei descriptive nr. 6805/28.09.2017.

Caracteristici tehnice:

spațiul de stocare 2TB.

usb 3.0

Valoarea estimata fara TVA: 336.13 RON

Conditii contract: Produsul se va preda pana la data de 13.10.2017. Conditii de plata: OP in termen de 30 de zile de la receptia acestora. Receptia produsului se va face la BMB in prezenta reprezentantilor ambelor parti. Produsele vor fi insotite la livrare de certificat de conformitate si/sau calitate, dupa caz, certificat de garantie si factura fiscala, in original. In situatia in care se constata ca produsul este defect, acesta va fi inlocuit fara costuri suplimentare, in maxim 2 zile lucratoare de la sesizare.

Conditii participare: Oferta financiara va fi intocmita astfel incat sa rezulte valoarea neta (fara taxe) a produsului si, separat, taxele aplicabile. Transportul produsului se va asigura de catre ofertant fara costuri suplimentare. Oferta tehnica se va intocmi astfel incat sa se poata identifica facil toate elementele solicitate in Documentatia descriptiva si vor detalia: caracteristici tehnice produs, perioada garantie si servicii incluse in aceasta perioada, conditii, termeni, transport, termen de valabilitate al ofertei, termen de livrare, etc. Ofertantul va depune, in copie cu mentiunea „conform cu originalul” Certificat de Inregistrare (CUI) si Certificat Constatator. NU se accepta oferte alternative. NU se accepta oferte a caror valoare financiara depaseste pretul estimat. Termenul de valabilitate al ofertei va fi de minim 45 de zile de la data limita de primire a acestora. Achizitia se va face din Catalogul SEAP. Ofertantul va publica oferta in catalogul SEAP, odata cu transmiterea acesteia, mentionand in titlul ofertei numarul anuntului publicitar din SEAP, iar dovada publicarii acesteia se va atasa documentelor transmise/depuse.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 06.10.2017

Informatii suplimentare:   Ofertele se pot transmite pe adresa biblioteca@bibmet.ro, prin posta, curier sau, in format tiparit, la Registratura BMB din Str. Tache Ionescu nr. 4, Sector 1, Bucuresti. Acest anunt publicitar nu reprezinta o obligatie de cumparare din partea autoritatii contractante.