ACHIZITIEI PRODUSE SSM – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

ACHIZITIEI PRODUSE SSM – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Lista de cantitati si marimi necesare – ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SI LUCRU

Referat nr. 2091-22.03.2018

Referat nr. 2092-22.03.2018

Denumirea achizitie: Furnizare produse/materiale:

  •      Echipament individual de protectie
  •      Echipament individual de lucru

Descrierea achizitiei: produsele solicitate vor fi ofertate conform Solicitare oferta pret, Anexa la prezentul anunt

Valoarea estimata fara TVA:  7.192 LEI

Conditii de ofertare:

          ofertele vor fi prezentate conform Anexa la prezentul anunt ;

          furnizorul va asigura intreaga cantitate de produse solicitate ;

          oferta/pretul  va fi valabila minim 30 de zile de la data ofertarii;

          furnizorul declarat castigator se va asigura ca are capacitatea de a livra produsele ofertate, pentru fiecare Lot in parte, in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor;

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 29.05.2018 ora 16.00

Informatii suplimentare:

        Propunerea financiara se va prezenta în lei, cu si fara TVA;

        Furnizorul se va asigura ca are capacitatea de a furniza produsele ofertate in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor

       Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor trasmite pe e-mail la adresa – biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 29.05.2018 ora 16.00

AVAND CA SUBIECT: ACHIZITIEI PRODUSE SSM – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Pentru relatii/informatii suplimentare legate de produsele mentionate:

Dna Chisescu Cristina – cristina.chisescu@bibmet.ro