Achiziție produse SSM – Biblioteca Metropolitană București

ECHIPAMENTE DE LUCRU SI PROTECTIE – SSM – anexa la anuntul de intentie

Tip anunt:

ACHIZITIEI PRODUSE SSM – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Denumirea achizitie: Furnizare produse/materiale:

  • –     Echipament individual de protectie (LOT 1)
  • –     Echipament individual de lucru (LOT 2)

Descrierea achizitiei: produsele solicitate vor fi ofertate conform Solicitare oferta pret,Anexa la prezentul anunt

Valoarea estimata fara TVA:  7.192 LEI

  • –        LOT 1: 2.150 LEI
  • –        LOT 2: 5.042 LEI

Conditii de ofertare:

–          ofertele vor fi prezentate conform Anexa la prezentul anunt (2 loturi);

–          furnizorul va asigura intreaga cantitate de produse solicitate pentru fiecare Lot in parte;

–          oferta/pretul  va fi valabila minim 30 de zile de la data ofertarii;

–          furnizorul declarat castigator se va asigura ca are capacitatea de a livra produsele ofertate, pentru fiecare Lot in parte, in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor;

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 15.05.2018 ora 16.00

Informatii suplimentare:

–        Propunerea financiara se va prezenta în lei, cu si fara TVA;

–        Furnizorul se va asigura ca are capacitatea de a furniza produsele ofertate (pentru fiecare Lot in parte) in termen de max.15 zile de la declararea ofertei castigatoare de catre achizitor

–       Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor trasmite pe e-mail la adresa – biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 15.05.2018 ora 16.00 AVAND CA SUBIECT: ACHIZITIEI PRODUSE SSM – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI

Pentru relatii/informatii suplimentare legate de produsele mentionate:

Dna Chisescu Cristina – cristina.chisescu@bibmet.ro