Servicii de verificare a starii tehnice, întretinere, transport, reparare si upgrade pentru scannere profesionale

Denumirea achizitie: Servicii de verificare a starii tehnice, întretinere, transport, reparare si upgrade pentru scannere profesionale

CPV50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de verificare a starii tehnice, întretinere, transport, reparare ?i upgrade pentru 11 scannere profesionale: 3 buc – Scannere I2s CopiBook RGB+ 2 buc – Scannere I2s CopiBook HD 600 1 buc – Scanner I2s Suprascan A0 2 buc – Scannere planetare I2s Suprascan A1 II 1 buc – Scanner Scan2page 2 buc – Scannere I2s e-Scan pentru uz public

Valoarea estimata fara TVA36600.00 RON

Conditii contractconform Caiet de sarcini nr.2925/12.04.2017 perioada derulare contract – pana la 31.12.2017

Conditii participareconf.cap. „ALTE CERINTE” din Caiet sarcini 2925/12.04.2017

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte03.11.2017

Informatii suplimentare: caietul de sarcini se va descarca de AICI: Caiet de sarcini

Ofertele pot fi trasmise: – Pe e-mail la adresa biblioteca@bibmet.ro – Depuse fizic la adresa Str.Tache Ionescu 4, sector 1 – Secretariat – Sediu Central