Anunț – examenul de promovare

 

Centralizator examen de promovare, proba scrisă – octombrie 2021

 

                                                                                                     A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 18.10.2021, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în funcție pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt. Poziția stat aprobat Funcția actuală Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Funcția după transformare Nivel studii Grad/ treaptă profe-sional(ă) Ocupantul postului
1 15 Referent M I Referent de specialitate S II Stăncescu Loredana
2 35 Bibliotecar M IA Bibliotecar S II Urdărea Elena Daniela
3 110 Bibliotecar M II Bibliotecar S II Ioniță Daniela Lavinia Maria

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 Pentru toți salariații în data de 18.10.2021, începând cu ora 11.00 ;

    1. Termen afişare rezultate 20.10.2021 ora 16.00
    2. Termen depunere contestaţii 21.10.2021 ora 16.00
    3. Termen afişare rezultate contestaţii 25.10.2021 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

elaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Director general,

Mezei Ramona Ioana