Prelungim perioada de înscriere în Concursul de creație literară „Lumea de mâine” până la 31 octombrie 2020

În intenţia de a descoperi şi promova tineri care au aptitudini artistice, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,  iniţiază un concurs de creaţie literară intitulat „Lumea de mâine” , genul Fanstasy, adresat liceenilor bucureşteni.

 OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Identificarea şi încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare
 • Promovarea şi mediatizarea tinerelor talente
 • Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor

GRUP ŢINTĂ:

Elevii din clasele IX- XII din liceele bucureştene

REGULAMENT: 

 • Pot participa elevi din clasele IX-XII din liceele bucureştene care au preocupări literare şi care doresc să-şi  prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară
 • Lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail: elena.david@bibmet.ro, în perioada: 17 februarie –  31 octombrie 2020 
 • Lucrările vor fi redactate cu font Times New Roman 12 la 1- 1/2 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs)
 • Înscrierea în concurs se face pe baza Fișei de înscriere- Anexa nr.1

ETAPELE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI:

 • primirea lucrărilor: 17 februarie –  31 octombrie 2020 
 • centralizarea lucrărilor: 02- 30 noiembrie 2020
 • evaluarea lucrărilor: 01 decembrie 2020- 29 ianuarie 2021
 • centralizarea şi comunicarea rezultatelor: februarie 2021
 • lansarea  Antologiei de creaţii literare și festivitatea de premiere: martie 2021, data exactă și locul vor fi fixate ulterior şi comunicate din timp participanţilor

 COMPONENŢA COMISIEI DE EVALUARE/JURIULUI:

Preşedinte: Conf. Univ. Dr. Ioan Cristescu

Vicepreşedinte: Prof. Dr. Mihaela Daniela Cîrstea

Membru: Prof. Ștefania Manea

PREMII:

 • Concurenţii care vor fi premiaţi vor fi anunţaţi pe e-mail , personal
 • Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o Antologie de texte. Elevii participanți în concurs, cât şi profesorii coordonatori vor primi gratuit câte 1 exemplar.
 • Se vor acorda diplome pentru fiecare categorie în parte ( Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiune ) şi Marele Premiu- Premiul Literarium. Vor primi diplome și profesorii coordonatori. Diplomele vor avea viza ISMB.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

Tematică: „Lumea de mîine”

 CLASELE IX-XII
1. Proză scurtă:  cel puțin 1 text de  maximum 4000 de caractere

2. Poezie: 3-10 poezii

3. Dramaturgie: cel puțin 1 text – Textele înscrise în concurs vor avea între 2- 20 pagini.

Notă:

 • Concurenţii pot participa la mai multe secţiuni, ei vor trimite separat textele și Fișele de înscriere pentru fiecare secţiune.
 • Pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că poeziile trebuie scrise în acelaşi document, nu în 3 documente separate!
 • Nu se pot depune contestaţii şi nu se returnează creaţiile care au participat la concurs.
 • Lucrările care nu se încadrează în parametrii specificaţi vor fi descalificate.
 • Participarea este gratuită

CRITERII DE JURIZARE:

Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate( figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);

Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;

Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;

Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;

Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia.

Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;

Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

 

                                      FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ  „LUMEA DE MÂINE”, 2020

 

SECŢIUNEA/ CATEGORIA ………………………………………………

NUME ŞI PRENUME ELEV………………………………………

CLASA……………………………………………………

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT…………………………………

TELEFON…………………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………

PROFESOR COORDONATOR…………………………………..

TELEFON…………………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………

TEXTUL SUPUS EVALUĂRII ( Titlul )