Concurs de creaţie literară „Lumea de mâine”

REGULAMENT

În intenţia de a descoperi şi promova tineri care au aptitudini artistice, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,  iniţiază un concurs de creaţie literară intitulat „Lumea de mâine”, genul Fanstasy, adresat liceenilor bucureşteni.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Identificarea şi încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare
 • Promovarea şi mediatizarea tinerelor talente
 • Dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor

GRUP ŢINTĂ:

Elevii din clasele IX- XII din liceele bucureştene

REGULAMENT: 

 • Pot participa elevi din clasele IX-XII din liceele bucureştene care au preocupări literare şi care doresc să-şi  prezinte creaţiile într-o competiţie şcolară
 • Lucrările vor fi expediate electronic pe adresa de e-mail: elena.david@bibmet.ro, în perioada: 17 februarie –  15 mai  2020 
 • Lucrările vor fi redactate cu font Times New Roman 12 la 1- 1/2 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs)
 • Înscrierea în concurs se face pe baza Fișei de înscriere – Anexa nr. 1

ETAPE DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI:

 • primirea lucrărilor: 17 februarie –  15 mai  2020 
 • evaluarea lucrărilor: 25 mai – 30 iunie 2020
 • centralizarea şi comunicarea rezultatelor: iulie-august 2020
 • lansarea  Antologiei de creaţii literare și festivitatea de premiere: 21 septembrie-23 octombrie 2020, data exactă și locul vor fi fixate ulterior şi comunicate din timp participanţilor

COMPONENŢA JURIULUI:

Preşedinte: Conf. Univ. Dr. Ioan Cristescu  (preşedintele Muzeului Naţional al Literaturii Române)

Vicepreşedinte: Prof. Dr. Mihaela Daniela Cîrstea (Inspector ISMB de Limba și literatura română)

Membri: Prof. Ștefania Manea (Inspector General Adjunct ISMB)

PREMII:

 • Concurenţii care vor fi premiaţi vor fi anunţaţi pe e-mail , personal
 • Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o Antologie de texte. Elevii participanți în concurs, cât şi profesorii coordonatori vor primi gratuit câte 1 exemplar.
 • Se vor acorda diplome pentru fiecare categorie în parte (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Menţiune) şi Marele Premiu- Premiul Literarium. Vor primi diplome și profesorii coordonatori. Diplomele vor avea viza ISMB.

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

Tematică: „Lumea de mâine”

CLASELE IX-XII 

1. Proză scurtă:  cel puțin 1 text de  maximum 4000 de caractere

2. Poezie: 3-10 poezii

3. Dramaturgie: cel puțin 1 text – Textele înscrise în concurs vor avea între 2- 20 pagini.

Notă:

 • Concurenţii pot participa la mai multe secţiuni, ei vor trimite separat textele și Fișele de înscriere, pentru fiecare secţiune.
 • Pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că poeziile trebuie scrise în acelaşi document, nu în 3 documente separate!
 • Nu se pot depune contestaţii şi nu se returnează creaţiile care au participat la concurs.
 • Lucrările care nu se încadrează în parametrii specificaţi vor fi descalificate.
 • Participarea este gratuită

CRITERII DE JURIZARE:

Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate( figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);

Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;

Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;

Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;

Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia.

Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;

Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

DESCARCĂ Fișă-de-înscriere-Lumea-de-mâine