Evenimente organizate de Biblioteca Metropolitană Bucureşti cu ocazia Zilei Culturii Naționale

„Vorbind despre Eminescu, vorbim implicit despre performanțele spiritualității românești”

– Acad. Eugen Simion

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB) va desfășura, în perioada 15-16 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a datei de naștere a poetului Mihai Eminescu, o serie de manifestări cultural-festive.

Specificul cultural al unui popor reprezintă emblema identității sale profunde, spirituale, ceea ce presupune continuitatea unui patrimoniu de tradiții și obiceiuri, dar și deschiderea spre alte culturi naționale. Creația eminesciană este expresia străduinței continue de a da românilor o limbă și o cultură universală.

Programul Bibliotecii Metropolitane București reunește ateliere, cluburi de lectură, expoziții, sesiuni de informare ce vor avea loc atât la Sediul central „ Mihail Sadoveanu”, cât și în mai multe filiale din rețeaua BMB.

Biblioteca LUCIAN BLAGA va organiza miercuri, 15 ianuarie, de la ora 10:00, un atelier intitulat „Mihai Eminescu – poet național și universal” care va cuprinde un recital de poezie şi expoziţie de carte, organizate cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.

Biblioteca LIVIU REBREANU, în cadrul clubului de lectură „Ziua Culturii Naţionale”, începând cu ora 09:00, va susține prezentarea activității literare a poetului Mihai Eminescu, precum și discuții legate de versificație (prozodie), poezie populară. De asemenea, va pune în valoare documentele aflate în colecţia filialei din opera poetului.

Pentru cei mici, Biblioteca CEZAR PETRESCU va organiza, începând cu ora 10:00, clubul de lectură „Parte de carte. Luceafărul poeziei românești” care va cuprinde un recital de poezie.

Lectură, recitări de poezii, informaţii şi date despre poet vor avea loc în cadrul clubului de lectură „Zi aniversară Eminesciană”, de la ora 14:00, la Biblioteca ALEXANDRU MACEDONSKI.

Un eveniment dedicat Zilei Culturii Naţionale şi poetului Mihai Eminescu, va organiza și Biblioteca PETRE ISPIRESCU, începând cu ora 14:00, care va cuprinde o expoziţie cu publicaţii din opera poetului şi o activitate de lectură publică.

Pentru cei mari, Biblioteca GHEORGHE ŞINCAI, de la ora 09:00, va sărbători Ziua Culturii Naționale, respectiv 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu printr-o expoziție de carte.

Biblioteca NICOLAE LABIŞ va organiza, începând cu ora 09:00, o expoziţie tematică dedicată adolescenților (cărţi, imagini, articole despre Mihai Eminescu).

Începând cu ora 09:00, Biblioteca BOGDAN PETRICEICU HASDEU va pune la dispoziţia utilizatorilor săi toate operele deţinute în colecţia sa, într-o expoziţie dedicată marelui poet.

Prin expoziții de carte despre viața și opera poetului național vor fi sărbătorite Ziua Culturii Naţionale și Ziua poetului Mihai Eminescu în filialele: Biblioteca NICHITA STĂNESCU, Biblioteca GEORGE TOPÎRCEANU (începând cu ora 10:00), Biblioteca OTILIA CAZIMIR (începând cu ora 12.00), Biblioteca MIHAI EMINESCU (începând cu ora 12.00) și Biblioteca NICOLAE BĂLCESCU care va organiza pentru preadolescenți și sesiuni de informare care vor cuprinde discuţii despre poetul naţional al românilor.

Ziua Culturii Naţionale va fi sărbătorită și în data de 16 ianuarie, în cadrul Operei la biblioteca, la Sediul Central – Mihail Sadoveanu, începând cu orele 17:30, prin recitaluri de poezie din lirica eminesciană și muzică din componistica românească.