Achiziție de publicații periodice pentru lunile februarie-decembrie 2018, pentru sediul central și filialele Bibliotecii Metropolitane București

Caiet de sarcini:

CAIET DE SARCINI – publicatii periodice BMB

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Achiziționarea și livrarea abonamentelor la publicații periodice pentru sediul central și filialele BMB
CPV: 22212100-0-Publicatii periodice (Rev.2)
Descrierea contractului: Achiziția de publicații de publicatii periodice – ziare, reviste specializate, periodice si reviste, este necesara pentru continuitatea abonamentelor din anul 2017 cerute sau consultate atât de utilizatori, cât si de personalul bibliotecii.
Valoarea estimata fara TVA: 31774.00 RON
Conditii contract: conform Caiet de Sarcini nr.51/04.01.2017 Plata abonamentelor se va face prin ordin de plata in contul furnizorului deschis la Trezorerie, în perioada 24 – 31 a lunii urmatoare receptiei publicatiilor, în baza facturii fiscale si a proceselor-verbale de receptie semnate de reprezentantii Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, iar factura se va emite începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care s-a facut livrarea si va cuprinde publicatiile receptionate în luna anterioara.
Conditii participare: n/a
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 24.01.2018
Informatii suplimentare: ofertele se vor transmite pe mail la adresa: biblioteca@bibmet.ro sau pot fi depuse la secretariatul institutiei (str.Tache Ionescu 4), avand ca subiect: =OFERTA PRET CONF.ANUNT NR. ….. – PUBLICATII PERIODICE = Caietul de sarcini poate fi descarcat la adresa : https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/ multumim,