Anunţ achiziţie lucrari de reparatii generale si de renovare – anunt publicitate numarul 140474

Caiet de sarcini reparaţie – Filiala Dimitrie Cantemir 

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari de igienizare si renovare
CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrarile de igienizare si renovare vor fi executate conform caietului de sarcini 8240/22.11.2017
Valoarea estimata fara TVA: 166000.00 RON
Conditii contract: Lucrarile de igienizare si renovare care vor fi executate sunt cele continute in caietului de sarcini 8240/22.11.2017 documente ce fac parte integranta din contract. Termenul de finalizare a lucrarilor: pana pe data de 19.12.2017. Perioada de garantie a lucrarilor: 24 luni de la receptia acestora. Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea totala a lucrarii si se va opri din valoarea facturilor emise. Executantul are obligatia de a începe lucrarile în termen de max.1 zi de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului sau a reprezentantului acestuia (diriginte de santier). Executantul are obligatia de a începe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare – primire. Predarea amplasamentului se va face în termen de max. 1 zi de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.
Conditii participare: Ofertantul va face dovada ca are capacitatea prestarii serviciilor mentionate in caietul de sarcini (prezentarea a minim 2 contrate derulate, avand cel putin valoarea estimata in prezentul anunt pentru fiecare contract)
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 29.11.2017
Informatii suplimentare: Recomandam ofertantului: – sa viziteze locatia; – sa descarce caietul de sarcini de la adresa https://bibmet.ro/anunturi-achizitii-publice/ Propunerea financiara se va prezenta în lei, cu si fara TVA, având în vedere perioadele/evenimentele prevazute pentru derularea activitatilor mentionate in CS.Ofertele se vor depune la secretariatul institutiei (Str Tache Ionescu 4, Sector 3-Bucuresti) sau se vor trasmite pe e-mail la adresa – biblioteca@bibmet.ro pana pe data de 29.11.2017 ora 16.00

Achizitia de echipamente IT si programe informatice – invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 418390

Caiete de sarcini

Caiet de sarcini achizitie echipamente IT

Caiet de sarcini achiziţie laptop-uri

Caiet de sarcini achizitie periferice

Caiet de sarcini – Acces Point Wireless 

Caiet de sarcini – multifunctionale 

Contract de furnizare

Modele Formulare

Informatii generale
Denumire: [RFQ0105786] Achizitia de echipamente IT si programe informatice
Stare curenta: In Desfasurare
Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Tip contract: Furnizare
Modalitate atribuire contract: Un contract de achizitii publice
CPV: 30213300-8 – Computer de birou (Rev.2)
Valoare estimata totala: 376,465.38 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Punctajul maxim factor pret: 40 (40%)
Conditii de plata: –
Conditii de livrare:
Impartire pe loturi: Da
Data publicare: 21.11.2017 16:55
Data limita de depunere a ofertelor: 08.12.2017 15:00
Data limita de evaluare a ofertei: 29.12.2017 18:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 08.03.2018
Obiect achizitie: Achizitia de echipamente IT si programe informatice