Achizitie de Servicii de evaluarea riscului de incendiu cu masuri de remediere a eventualelor deficiente – anunt publicitate numarul 138280

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de evaluarea riscului de incendiu cu masuri de remediere a eventualelor deficiente
CPV: 90711100-5-Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de evaluarea riscului de incendiu cu masuri de remediere a eventualelor deficiente pentru toate locatiile BMB (lista locatiilor se regaseste la adresa https://bibmet.ro/filiale/) Conform Legii 307/2006, art. 19, lit. b), administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
Valoarea estimata fara TVA: 21000.00 RON
Conditii contract: Evaluarea riscului de incendiu consta în examinarea complexa a unui sistem tehnic (încapere, compartiment de incendiu, constructie) cu scopul de a stabili naturile riscurilor sinivelul acestor riscuri (de incendiu, de explozie etc.) continute de sistemul supus analizei, pe baza unor proceduri stabilite. Analiza de risc se compune dintr-un pachet de proceduri pentru identificarea si evaluarea riscului de incendiu, precum si pentru stabilirea modalitatilor de reducere a acestuia.
Conditii participare: ofertantul va face dovada ca este autorizat ISU si va prezenta toate documentele legale in acest sens
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 21.11.2017
Informatii suplimentare: ofertele vor fi trimise la adresa biblioteca@bibmet.ro avand mentionat la subiect: = OFERTA SERVICII EVALUARE RISC INCENDIU CONFORM ANUNT NR. 138280= lista locatiilor se regaseste la adresa https://bibmet.ro/filiale/ – si adresa acestora