Politica de acceptare a unităților bibliografice oferite cu titlu gratuit

Cei care doresc să ofere unități bibliografice cu titlu gratuit (să doneze) pot completa un Formular cu titlurile oferite și îl pot trimite:
o pe adresa de donatii@bibmet.ro;
o pe adresa poștală: Biblioteca Metropolitana București, str. Tache Ionescu, nr. 4, sect. 1, București, cod poștal 010354;
o îl pot aduce personal la Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor, Str. Christian Tell, nr. 10, sect. 1, București în fiecare MARȚI între orele 09:00 – 14:00
În urma selecției personalul responsabil de la Serviciul Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor va trimite un răspuns către ofertant în maxim 5 zile lucrătoare.

Politica de acceptare a unităților bibliografice oferite cu titlu gratuit

  • Publicaţiile deja existente în bibliotecă, vor fi acceptate doar dacă sunt foarte solicitate de utilizatorii noştri.
  • Publicaţiile vor fi acceptate în condiţiile în care nu există în bibliotecă lucrări superioare din acelaşi domeniu.
  • Se vor accepta publicaţii care sunt relevante pentru instituţie – în număr de maxim 7 exemplare.
  • Nu sunt acceptate:

–          bibliotecile personale în întregime;
–          unități bibliografice mai vechi de 5 ani;
–          publicaţii cu deteriorări fizice – lipsa unor părţi din lucrare, pagini distruse;
–          publicaţii cu deteriorări chimice şi biochimice, netratabile sau care necesită tratamente mult prea costisitoare;
–          publicaţii străine cu valoare informaţională şi documentară de mică importanţă;
–          manuale şcolare

  • Înainte de a fi introduse în baza de date donaţiile sunt verificate dacă există în colecţii; primirea donaţiilor trebuie să se încadreze în obiectivele politicii de dezvoltare a colecţiilor.
  • Publicaţiile vor fi înregistrate în evidenţa B.M.B. după ce vor fi supuse unui proces de selecţie.

Program pentru recepționarea donațiilor:
În fiecare MARȚI între orele 09:00 – 14:00 (în zilele de sărbători legale este închis) la sediul Serviciului Dezvoltarea și Evidența Colecțiilor, Str. Christian Tell, nr. 10, sect. 1, București